Alte documente

 

Raport final al examenului de ocupare a postului de Inspector de specialitate, gradul debutant, in cadrul compartimentului "secretariat, arhiva, agricultura, stare civila si asistenta sociala" ... detalii

Procedura de organizare si publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor / subdiviziunilor administrativ teritoriale, in format electronic ... detalii