Avizier

 

 

Lista functiilor si salariile personalului  din  cadrul  Primariei Moldova Sulita  la  data de  30.09.2023 ... detalii

Lista functiilor si salariile personalului  din  cadrul  Primariei Moldova Sulita  la  data de  30.03.2023 ... detalii

Lista functiilor si salariile personalului  din  cadrul  Primariei Moldova Sulita  la  data de  30.09.2022 ... detalii

Invitatie de participare pentru achizitia serviciilor de proiectare aferente obiectivului de investitii "reabilitare si dotare dispensar medical" ... detalii

Lista functiilor si salariile personalului  din  cadrul  Primariei Moldova Sulita  la  data de  31.03.2022 ... detalii

Anunt concurs in vederea ocuparii functiei vacante de inspector clasa I, gradul debutant, cu atributii agent fiscal, in data de 16.10.2019 ... detalii

Anunt concurs in vederea ocuparii postului vacant de sofer, pe o perioada determinata de doi ani, in data de 14.08.2019 ... detalii

Delimitare sectii votare scrutin   26.05.2019 ... detalii

Stabilire locuri speciale pentru afisaj electoral scrutin   26.05.2019 ... detalii

Lista functiilor si salariile personalului  din  cadrul  Primariei Moldova Sulita  la  data de  31.03.2019 ... detalii

Anunt privind registrul agricol, termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol ... detalii

Concurs pentru ocuparea functiei de inspector II in cadrul compartimentului Secretariat, arhiva, resurse umane, stare civila, asistenta sociala in 20.12.2018 - 24.12.2018 ... detalii

Hcl nr.2/08.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Moldova Sulita, incepand cu data de 01.01.2018 ... detalii

Salariile personalului  din  cadrul  Primariei Moldova Sulita  la  data de  30.09.2017 ... detalii

Salariile personalului  din  cadrul  Primariei Moldova Sulita  la  data de  01.01.2018 ... detalii