Despre noi

 

Comuna de la obârşiile Moldovei, numită, nu întâmplător, Moldova Suliţa, este situată în partea de nord-vest a judeţului Suceava, la distanţa de 11 km de graniţa de stat a României cu Ucraina, mai exact faţă de localitatea Şipotele Sucevei, de care a aparţinut înainte de cel de-al doilea război mondial.

Teritoriul comunei Moldova Suliţa este traversat de paralela de 47 grade şi 40 minute latitudine nordică şi meridianul de 25 grade şi 15 minute longitudine estică, care se intersectează în punctul în care râul Moldova părăseşte spaţiul geografic la care facem referire.

De la un capăt la altul, pe Direcţia NV-SE, teritoriul de care ne ocupăm este udat de râul Moldova, râu în jurul căruia s-au ţesut nenumărate legende şi povestiri. Este un areal grefat pe munţi de înălţime mijlocie (1.100 – 1.200 m), peste care veghează, de veacuri, Chicera Lucinei (1.588 m). Este un spaţiu împlântat în inima Obcinelor Bucovinei, cu culmi domoale, cu întinse păduri de răşinoase, din cuprinsul cărora “răsar” păşuni şi fâneţe de bună calitate.

Climatul, prin excelenţă montan, cu influenţe scandinavo-baltice, şi toate celelalte componente ale cadrului natural au favorizat dăinuirea oamenilor în aceste locuri şi dezvoltarea cu precădere a activităţilor pastorale şi forestiere ... detalii