Aparatul de lucru al Primarului

 

DEMNITARI

Petru Jecalo – primarul comunei Moldova Sulita

Sergie Maria - viceprimar

Mehno Vasile - consilierul Primarului

Harasemciuc Vasile - secretar

 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT,ARHIVA,RESURSE UMANE,STARE CIVILA,ASISTENTA SOCIALA

Sarafesco Marina - inspector superior

Harasemciuc Viorica - inspector

Marmeliuc Elena - asistent comunitar

 

COMPARTIMENTUL BUGET,CONTABILITATE,IMPOZITE SI TAXE

Lesenciuc Lavinia Ionela - inspector debutant

Bulbasa Elena - referent superior

 

COMPARTIMENTUL PROTECTIA MEDIULUI,SALUBRIZARE SI GOSPODARIRE

Serghie Mihai - muncitor

Psariuc Anisoara - guard

Duceac Mihai George - muncitor

Lazar Ioan - muncitor

 

COMPARTIMENT TRANSPORTURI,DRUMURI,PAZA

Harasemciuc Dorel - sofer

Rusan Orest Silvestru - sofer

Cobilita Florin - paznic